Skip to content

3. sastanak partnera

Naš treći sastanak održan je dana 20.04.2022. Prezentirali smo do sada odrađene zadatke te smo razgovorali o sljedećim koracima potrebnim za izradu e-Priručnika. Međuostalim, glasovanjem smo odabrali aktivnosti koje ćemo detaljno razraditi u e-Priručniku.

Svaki partner je dobio zadatak pripremiti ideje za aktivnosti koje su usmjerene našoj ciljnoj skupini, odnosno mladima u nepovoljnom položaju (mladi sa oštećenjem vida, mladi s tjelesnim invaliditetom, mladi s poteškoćama u učenju, gluhe i nagluhe mlade osobe, NEET-ovci, mladi imigranti itd.). Aktivnosti su razvijene za sudjelovanje jedne ili više različitih pripadnika ciljne skupine, a preporuka je donesena kako bi igre bile prilagođene većem broju pripadnika naših mladih osoba u nepovoljnom položaju.
Dovršili smo i ažurirali analizu istraživanja u zemljama partnerima na projektu.

Dogovori smo rok za detaljnu razradu edukativnih aktivnosti koje ćemo testirati s pripadnicima ciljne skupine.

 

Sljedeće aktivnosti

Objedinjavanje nastalih materijala i aktivnosti u e-priručnik (zadatak povjeren CABPS-u).
Prijevod izrađenog e-Priručnika na nacionalne jezike partnerskih organizacija.