Skip to content

Erasmus+ projekt

Transnacionalna suradnja za bijeg od socijalne isključenosti

TC4SEE logo

Transnational cooperation for social exclusion escape

 

Cilj projekta

Svrha projekta je smanjenje socijalne isključenosti najugroženijih skupina mladih pronalaženjem i stvaranjem inovativnih prilika za učenje koje im omogućuju ravnopravno sudjelovanje u aktivnostima učenja, kako bi stekli prijeko potrebne vještine surađujući sa svojim vršnjacima bez teškoća.

Rješavanje problema digitalne transformacije kroz razvoj digitalne spremnosti, otpornosti i prioriteta kapaciteta rješava se izradom e-knjige koja će predstaviti najinovativnija rješenja u obrazovnom radu s mladima, s najugroženijim ciljnim skupinama, kao što će i donijeti nove inovativne obrazovne aktivnosti i alate koji se mogu koristiti za poboljšanje mekih i digitalnih vještina ciljne skupine.

Glavni cilj ovog projekta je uspostava transnacionalnog konzorcija koji radi s najugroženijim skupinama mladih, u cilju razmjene dobrih praksi i iskustava vezanih uz rad s mladima i kreativnih rješenja za neformalne obrazovne prakse.

 

TC4SEE e-priručnik

TC4SEE e-priručnik
TC4SEE e-priručnik

Glavni rezultat projekta je objava e-publikacije (online, i u audio verziji prilagođenoj slijepim i slabovidnim osobama te osobama koje rade s mladima za razvijanje aktivnosti sa ciljnom skupinom). E-publikacija će sadržavati rezultate provedenog istraživanja na primjerima dobre prakse među partnerima konzorcija,a koji se temelje na uspješnom radu sa mladima s invaliditetom i ostalim skupinama u nepovoljnom položaju. U drugom dijelu će biti riječi o novim,inovativnim primjerima NFE aktivnosti, alatima i aplikacijama posebno dizajniranim za rad s mladima u nepovoljnom položaju, kao što su mladi sa oštećenim vidom, mladi s tjelesnim invaliditetom i mladi sa smetnjama u učenju, kao i druge skupine mladih u nepovoljnom položaju.

Provedba navedene Aktivnosti doprinijet će kvaliteti izrade SEE e-priručnika projekta, prilagođenog potrebama svih pripadnika ciljne skupine u nepovoljnom položaju, to jest omogućit će da svi odabrani ili izrađeni digitalni alati, aplikacije i drugi elementi funkcioniraju ispravno i učinkovito, u skladu s obrazovnim ishodima aktivnosti i ciljevima projekta.

 

Ciljne skupine

Sudionici aktivnosti bit će zaposlenici i volonteri (voditelji projekata, znanstvenici i osobe koje rade s mladima),odnosno članovi konzorcija koji će zajednički raditi na razvoju e-publikacije/audioknjige posebno dizajnirane za korištenje od strane drugih osoba koje rade s mladima diljem EU-a.

Primarna ciljna skupina ove aktivnosti su stručnjaci koji izravno rade s mladima s invaliditetom i mladima u nepovoljnom položaju (npr. mladi s poteškoćama u učenju) prvenstveno u partnerskim zemljama, ali i diljem EU. Sekundarna ciljna skupina bit će mladi u nepovoljnom položaju koji će sudjelovati u pilot fazi testiranja aktivnosti proizašlih iz sadržaja e-publikacije.