Skip to content

Lipanj 2022.

Cilj projekta

Glavni cilj TC4SEE projekta je uhvatiti se u koštac sa socijalnom marginalizacijom i isključenošću najugroženijih skupina u našem društvu tako što ćemo prepoznati i stvoriti inovativne prilike za učenje koje će im omogućiti ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima. Odnosno, ravnopravno surađujući sa svojim vršnjacima mladi u nepovoljnom položaju će biti u mogućnosti steći prijeko potrebne društvene i kognitivne vještine.

 

2. transnacionalni partnerski sastanak

Članovi konzorcija su se sastali virtualno dana 08.06.2022. na službeno drugom Transnacionalnom sastanku partnerskih organizacija.

Tijekom sastanku glavni fokus je posvećen detaljnom pregledu poduzetih radnji i uspješno odrađenih planiranih zadataka. Također, partneri su upoznati s novim rokovima i zadacima čije se izvršavanje očekuje u sljedećim mjesecima. Najvažnija točka sastanka bila je rasprava o finalizaciji našeg glavnog intelektualnog rezultata projekta (e-Priručnika). Nadalje razgovarali smo o provedbi sljedećih projektnih aktivnosti:

administrativnim, financijskim pitanjima i procedurama predviđenima u okviru Aktivnosti 1.
CIP je predstavio napredak pustupka osiguravanja kvalitete projektnih aktivnosti te su upoznali partnere sa sljedećim zadacima u okviru Aktivnosti 2.
Europa 2020 predstavila je partnerima 1. privremeno izvješće o diseminaciji projektnih aktivnosti.
Županijska udruga slijepih Split predstavila je izvješće o napretku razvoju e-Priručnika, a partneri su razgovarali o sljedećim koracima za završetak projektnog rezultata.

 

TC4SEE e-Priručnik

“Bijeg od socijalne isključenosti e-Priručnik” predstavlja zbirku primjera dobrih praksi prilikom rada s mladima s invaliditetom i u nepovoljnom položaju, posebice u pogledu razvoja njihovih vještina i kompetencija te njihovog uključivanja u lokalnu zajednicu.

E-Priručnik, također, donosi rezultate istraživanja o statusu, mogućnostima i preprekama za uključivanje mladih s invaliditetom u ostale aktivnosti s mladima putem korištenja neformalnih metoda u obrazovanju. Prikazani rezultati posebno su usmjereni na trenutnu situaciju u sljedećim partnerskim zemljama: Cipru, Bugarskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj i Grčkoj.

Posljednje poglavlje posvećeno je razvoju inovativnih i kreativnih aktivnosti koje će osobama koje rade s mladima omogućiti uključivanje, osnaživanje i povezivanje mladih u nepovoljnom položaju za sudjelovanjem u aktivnostima s njihovim vršnjacima. Širenjem ovih rezultata kroz naše dobro razvijene međunarodne kontakte, moći ćemo podijeliti razvijene materijale s brojnim neprofitnim organizacijama, klubovima mladih, školama, sveučilištima te ostalim privatnim i javnim dionicima širom Europske Unije koje bi mogle imati koristi od naših rezultata.

Uvjereni smo u njihovu provedbu i nakon završetka projektnih aktivnosti u radu s mladima u nepovoljnom položaju doprinoseći na taj način inkluzivnosti, pravednosti i raznolikosti među organizacija mladih i aktivnostima za mlade osobe diljem EU.

 

Sljedeće aktivnosti

  • svi partneri trebaju prevesti tekst i snimiti glasovnu sinkronizaciju e-Priručnika na svom nacionalnom jeziku (hrvatski, bugarski, grčki i španjolski).
  • Županijska udruga slijepih Split zadužena je za objavu dokumenata u sljedećim formatima: .pdf, audiobook i epub.
  • svaki partner je odgovoran za provođenje pilot testiranja odabranih aktivnosti iz e-Priručnika sa 7 sudionika (28 sudionika ukupno).
  • svi partneri trebaju ispuniti evaluacijske upitnike.
  • svi partneri će sudjelovati u širenju projektnih rezultate među relevantnim dionicima.