Skip to content

Veljača 2022.

2. sastanak partnera

Naš drugi zajednički sastanak održan je u ponedjeljak, 28. veljače 2022. g. Sudionici sastanka su ukratko predstavili primjere kreativnih igara koje su kreirali za pilot testiranje:

CABPS je predstavio društvenu igru s kartama prilagođenu za slijepe i slabovidne osobe, a baziranu na tradicionalnoj kartaškoj igri koja je popularna u Španjolskoj, Hrvatskoj i na Cipru.

EUROPA 2020 predstavila je igru temeljenu na razvoju socijalnih vještina za inkluzivni rad s mladima. Njihova zamisao je redizajnirati 5 tradicionalnih španjolskih igara i napraviti prilagodbu igara namijenjenih mladima s teškoćama u razvoju ili mladima s invaliditetom.

CIP je predstavio vlastiti primjer dobre prakse – projekt TOURFR(I)END (primjer socijalne uključenosti gluhih i nagluhih osoba). Za potrebe projekta razvili su društvenu igru u kojoj igrači moraju u kratkom vremenu naučiti komunicirati na znakovnom jeziku. Potom, igrači trebaju pronaći put u gradu služeći se isključivo znakovnim jezikom. CIP će redizajnirati postojeću igru korištenjem druge karte grada (npr. javnih mjesta ili kvarta). Tim iz CIP-a će prilagoditi društvenu igru na način da bude prilagođena svim sudionicima u nepovoljnom položaju.

 

Sljedeće aktivnosti

Svaki partner će razviti još 4 ideje koje mogu biti aktivnosti (u digitalnom ili fizičkom obliku), alati ili aplikacije s ciljem implementacije inkluzivnih vještina za radnike s mladima koji rade s pripadnicima ciljane skupine u nepovoljnom položaju.
Previđamo razvijanje najmanje 20 aktivnosti na razini cijelog konzorcija koje će biti predstavljene na sljedećem partnerskom sastanku.